1. Wysłać wiadomość na adres firmamuzyczna@gmail.com zawierającą:
  – nazwę produktu,
  – numer seryjny (jeśli występuje),
  – skan dowodu zakupu przez klienta detalicznego,
  – datę zakupu produktu przez sklep,
  – opis usterki.
 2. Po weryfikacji przez serwis, reklamacji zostanie nadany numer, który należy umieścić w widocznym miejscu na paczce z reklamowanym produktem.
 3. Nie należy wysyłać produktów do serwisu bez uprzedniej weryfikacji i bez nadanego numeru reklamacji.
 4. Koszty przesyłki produktu do serwisu pokrywa nadawca.
 5. W przypadku bezzasadnej reklamacji, reklamujący zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz kosztami pracy serwisu.
 6. Reklamowany produkt należy dostarczyć pod adres:
  Firma Muzyczna sp. z o. o.
  ul. Solna 1
  30-527 Kraków
  e-mail: firmamuzyczna@gmail.com
  tel: +48 12 307 57 41
 7. poniedziałek – piątek: 11.00 – 16.00
 1. Karta gwarancyjna jest nieważna jeśli zawiera poprawki, wykreślenia, wpisy dokonane przez osoby nieupoważnione.
 2. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie, w przeciągu 21 dni od daty przyjęcia sprzętu w serwisie.
 3. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji sprzętu.
 5. Usunięcie zabezpieczeń, naprawy lub zmiany konstrukcyjne wykonane przez osoby nieupoważnione automatycznie zrywają warunki gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  – z nieczytelnymi numerami fabrycznymi
  – niewłaściwie użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  – uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  – uszkodzonych przy instalacji
  – uszkodzonych przez wyładowania elektrostatyczne
  – uszkodzonych przez nieprawidłową pracę sieci elektrycznej
  – wysłanych do serwisu bez oryginalnego opakowania
 7. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający ponosi koszt diagnozy i przesyłki zwrotnej.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu spowodowane podczas transportu.
 9. Sprzęt należy dostarczyć na koszt nadawcy na adres:

Firma Muzyczna sp. o. o.
ul. Solna 1
30-527 Kraków
e-mail: firmamuzyczna@gmail.com
tel: +48 12 307 57 41
poniedziałek-piątek: 11.00 – 16.00